Γιατί να χρησιμοποιήσω σύστημα πυρανίχνευσης;

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων είτε είναι οικία έιτε επαγγελματικός χώρος είναι η έγκαιρη αναγνώριση των πυρκαγιών. Σημαντικό ρόλο σε αυτό εκτελούν τα συστήματα πυρανίχνευσης.

Τα συστήματα Πυρανίχνευσης, διακρίνονται σε συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα:

 • Συμβατικό σύστημα: Στην περίπτωση των συμβατικών συστημάτων, τα μπουτόν και οι ανιχνευτές είναι κατανεμημένα σε ζώνες, με αποτέλεσμα οι ενδείξεις ανίχνευσης συναγερμού στον πίνακα να αναφέρονται στις ζώνες ανίχνευσης και όχι σε κάθε ανιχνευτή.
 • Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα (Addressable): Στα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα έχουμε πληροφόρηση ανά σημείο (ανιχνευτή, μπουτόν) κι όχι ανά ζώνη.
 • Περιφερειακές συσκευές.
  • Πυρανιχνευτές:
   • Πυρανιχνευτές:
   • Ιονισμού
   • Θερμοδιαφορικούς
   • Ορατού καπνού
   • Δειγματοληψίας αέρα
   • Δέσμης
  • Φαροσειρήνες
  • Μπουτόν
 • Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν χωρίς κανένα συμβιβασμό στο επίπεδο της ασφάλειας και συχνά η εφαρμογή τους συνεισφέρει στη βελτίωση του βαθμού ασφαλείας και στην καλύτερη λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης.