Γιατί να βάλω σύστημα ασφαλείας;

Μην περιμένετε να πέσετε θύμα κλοπής για να αποφασίσετε την εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας, ο συναγερμός είναι ένας από τους φθηνότερους τρόπους για να αποτραπεί ένας διαρρήκτης. Η πλειοψηφία των διαρρηκτών, πριν εισβάλλουν σε ένα σπίτι, ελέγχουν το επίπεδο ασφάλειάς του. Η παρουσία ενός συστήματος είναι αρκετή για να τους αποτρέψει και να τους αναγκάσει να ψάξουν άλλο χώρο να διαρρήξουν, γλιτώνοντάς σας από πολλά προβλήματα. Σκεφτείτε ότι ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να κοστίζει λιγότερο από μια αξιόπιστη θωρακισμένη πόρτα και να καλύπτει ολόκληρο τον χώρο.

Ακούμε κατά καιρούς για κλοπές παρά το γεγονός ύπαρξης <<συναγερμού>>!

Η εξήγηση πάνω σε αυτό είναι απλή αλλά και ουσιαστική ταυτόχρονα.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού δεν είναι μια απλή υπόθεση. Απαιτεί σωστή μελέτη του προστατευόμενου χώρου, σωστή εκτίμηση των πιθανών προσβάσεων του, τύπους και είδη υλικών που καλύπτουν επαρκώς την ασφάλεια του χώρου, καλή γνώση λειτουργίας των υλικών που θα χρειαστούν, τεχνική εξειδίκευση, και πάνω απ όλα εμπειρία, στο αντικείμενο του <<συστήματος ασφαλείας>> με ότι αυτό συνεπάγεται όπως επίσης ο εγκαταστάτης να κατέχει την απαραίτητη από την Ελληνική αστυνομία ! Άδεια εργασίας Β΄ κατηγορίας απαιτείται να κατέχει το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που ασκεί τις δραστηριότητες των περιπτώσεων θ΄,ι΄ και ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Με την ίδια άδεια εφοδιάζεται και το διοικητικό προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών στο οποίο ανατίθεται ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εκτέλεση των ως άνω δραστηριοτήτων.