Είναι απαραίτητη η σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων;

Για την ενημέρωση, όταν χτυπά ένα σύστημα συναγερμού, δεν υπάρχει απόλυτα ασφαλής τρόπος παρά μόνο η συνεχής επιτήρηση της επικοινωνίας, δυνατότητα που έχει ΜΟΝΟ ένα κατάλληλα εξοπλισμένο ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ.Το Κέντρο Λήψης Σημάτων σε μια ενδεχόμενη παραβίαση του χώρου σας, έχει πολύ καλύτερη εικόνα για το ποια ζώνη συναγερμού χτύπησε, με ποια σειρά χτύπησαν οι ζώνες, εάν παραμένουν ανοιχτές ή αποκαταστάθηκαν. Γνωρίζει επίσης σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία του συναγερμού και εάν οι εισβολείς προσπάθησαν να σταματήσουν το σύστημα συναγερμού παραβιάζοντας την εξωτερική σειρήνα, τα πληκτρολόγια, ακόμα και την κεντρική μονάδα. Όλα τα παραπάνω είναι πληροφορίες που μόνο ένας εκπαιδευμένος χειριστής του Κέντρο Λήψης Σημάτων μπορεί να συνεκτιμήσει και να πληροφορήσει ακόμα και την αστυνομία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί καλύτερος έλεγχος στα σημεία από τα οποία ελήφθησαν τα σήματα συναγερμού.Το ΚΛΣ κρατάει ζωντανό το σύστημα ασφαλείας και τον ιδιοκτήτη πλήρως ενημερωμένο για μία πληθώρα στοιχείων όπως:

Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιο σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου.Σήμα λήξης του συναγερμού.
Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού και από ποιόν χρήστη έγινε συγκεκριμένα.
Σήμα αφόπλισης του συναγερμού που έγινε υπό απειλή.
Σήμα προσωπικής απειλής.
Σήμα ιατρικής βοήθειας.
Σήμα πυρανίχνευσης.
Έλεγχος καλής λειτουργίας της επικοινωνίας.
Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής.
Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου.
Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού.
Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσυνδέσεως της.
Πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων ζώνης.
Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία ραντάρ).
Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά.
Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος 24 ώρες.

Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσης της και επαναφορά ή επανασύνδεσή της.
Αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον πελάτη.
Ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας.